In de week voorafgaand aan het optreden van de grootste band van Gelderland op maandag 16 mei zijn er in de provincie diverse optredens (van maandag 9 tot en met zondag 15 mei) van lokale Doe Maar Mee Bands. Hiermee viert Gelderland dat 80% van de scholen muziekonderwijs geeft, maar bovenal legt de Doe Maar Mee Band de verbinding tussen binnen- en buitenschools muziekonderwijs. In de Doe Maar Mee Band spelen leerlingen van basisscholen samen met lokale muziekverenigingen en dat is belangrijk omdat steeds minder kinderen in aanraking komen met een muziekinstrument.

Op 17 mei 2021 werd Koningin Máxima 50 jaar. Koningin Máxima is erevoorzitter van de Stichting Méér Muziek in de Klas. Haar wens is nog meer kinderen laten genieten van muziekonderwijs. Zij ontving daarom in 2021 uit handen van de Gelderse gedeputeerde van cultuur Peter Drenth een Gelders muziekcadeau: de Doe Maar Mee Band. Sindsdien konden scholen zich aanmelden om deel te nemen aan dit unieke project dat muziekverenigingen, professionele musici en basisscholen verbindt. Dit heeft geresulteerd in de grootste samengestelde band van Gelderland die op 16 mei optreedt bij Paleis Het Loo. In de week van 9 tot en met 15 mei geven de lokale Doe Maar Mee Bands een optreden.

Lokale optredens

De deelnemende basisscholen en muziekverenigingen repeteren al weken in de klas en bereiden zich voor met een lokaal optreden. Op 9 april gaven groep 5 en 6 van de basisschool Martinus samen met de jeugdorkesten van muziekvereniging Cadenza al een lokaal optreden in de Jachtlust in Twello. “Ik wist niet of ik het kon, maar door dit optreden weet ik dat ik het kan!” was de reactie van een van de leerlingen na het concert.

Méér Muziek in de Klas

Cultuur Oost werkt nauw samen met de stichting Méér Muziek in de Klas om zoveel mogelijk basisschoolkinderen in Gelderland structureel muziekonderwijs te bieden. De samenwerking is succesvol: inmiddels doet 80% van de scholen mee. De Doe Maar Mee Band is het vervolg op deze succesvolle samenwerking. Bij de Doe Maar Mee Band zijn vele Gelderse organisaties betrokken waaronder provincie Gelderland, gemeente Apeldoorn, Phion, Orkest De Ereprijs, Méér Muziek in de Klas, Cultuur Oost, Musidesk Rijnbrink, Paleis Het Loo, basisscholen en centra voor de kunsten uit Gelderland.

Spetterende finale

Na de repetities en lokale optredens geven alle deelnemende basisscholen en muziekverenigingen (ruim 1000 leerlingen) samen met musici van Orkest De Ereprijs en Phion een concert bij Paleis Het Loo op maandag 16 mei om 13.45 uur. Burgemeester van Apeldoorn Ton Heerts en de Gelderse Cultuur gedeputeerde Peter Drenth heten de basisschoolleerlingen, muziekverenigingen, professionele musici en publiek van harte welkom bij de Koninklijke stallen van Paleis Het Loo. De Doe Maar Mee Band, de grootste band van Gelderland, brengt dan een heel gevarieerd repertoire ten gehore. Koningin Máxima kan helaas niet aanwezig zijn bij het concert. Daarom wordt een uitgebreide registratie gemaakt van het optreden, die op een later moment wordt aangeboden aan de koningin.   

Publiek

Geïnteresseerden zijn van harte welkom bij de lokale Doe Maar Mee Bands of het centrale optreden op 16 mei. Meer informatie over onder andere het programma en aanmelden staat op www.doemaarmeeband.nl