Home

Op 17 april 2019 is in de gemeenten Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst plechtig beloofd aan 10.000 basisschoolleerlingen:

‘Iedere week is er muziek op jullie school. Klassiek, pop, levenslied, maakt niet uit. Als je er maar van leert en plezier aan beleeft. Samen met de juffen en meesters.’

Ondersteund door:

4 Gemeenten, 12 Schoolbesturen, 67 Scholen, 50 Muziekaanbieders, 18 Muziekverenigingen, 1 Provinciale ondersteuner en 4 Cultuurpunten/centra.

Uit verschillende deelnemende organisaties is de stuurgroep ‘De Muziektafel’ geformeerd.

Doelen van de Muziektafel op basis van de wensen van scholen:

  1. Muziekweek
  2. Muzieketalage (workshops, presentaties en muzieklessen ter voorbereiding op de Muziekweek)
  3. Nulmeting en monitoring
  4. Dynamisch, strategisch meerjarenplan en fondsenwerving voor structurele financiering 

Over ons

Visie van de Muziektafel

Muziek is belangrijk voor iedereen. We luisteren ernaar, we dansen erop, we zingen en maken muziek. Iedereen is, op zijn eigen manier, een muzikaal mens. En al die muziek helpt ons om te ontdekken wie we zijn en te worden wie we willen worden, maar ook om anderen beter te begrijpen. Door muziek te maken worden we creatiever, kunnen we beter problemen oplossen. Muziek draagt bij aan onze cognitieve ontwikkeling.

Wij vinden het daarom belangrijk dat alle kinderen in onze regio verschillende vormen van muziekeducatie krijgen op school: via zingen, muziek maken op instrumenten, presenteren, improviseren en componeren. Muziekeducatie wordt hierbij ingebed in het hele onderwijs van de school en de kindcentra. De verbinding met de wijk en buurt (naoberschap) omarmen en stimuleren we.

Voor ouders

Met muziek leert je kind meer dan je denk

Muziek zorgt voor geluk, plezier, een goede sfeer in de klas en haalt het mooiste uit het kind. Maar wist je dat muziekonderwijs voor een basisschoolkind nog veel meer voordelen oplevert? Muziek is een uniek instrument om je kind te helpen in zijn of haar ontwikkeling.

Lees meer over de effecten van muziekonderwijs

Voor scholen

Muzikale tips voor regulier en speciaal onderwijs

Muziek maken kan overal… en dus ook thuis! En het leuke is dat je muziek makkelijk met verschillende vakken kan combineren. Zing bijvoorbeeld het alfabet met Buddy Vedder en doe de muzikale energizer ‘Lees’! Of blaas samen met je kinderen even wat stoom af en ga bewegen op de energizer ‘Sporten’

Je kunt ook de liedjes met gebaren bekijken voor dove en slechthorende leerlingen of navigeren naar meer initiatieven in het speciaal onderwijs.

Voor bedrijven

Doelen van de Muziektafel op basis van de wensen van scholen:

  1. Muziekweek
  2. Muzieketalage (workshops, presentaties en muzieklessen ter voorbereiding op de Muziekweek)
  3. Nulmeting en monitoring
  4. Dynamisch, strategisch meerjarenplan en fondsenwerving voor structurele financiering 

Voor deze onderdelen zoekt de Muziektafel een financiële impuls van 5.000 euro bij lokale bedrijven. Dat is 1/12 van de totale begroting Méér Muziek in de Klas ZLBV 2020-2022.

We begrijpen dat door de Corona ontwikkelingen iedereen zijn of haar uitgaven momenteel tegen het licht houdt, maar wij hopen dat u ons en de 10.000 basisschoolleerlingen toch kunt helpen met een financiële ondersteuning.