Afgelopen november stuurde de MuziekTafel van Méér Muziek in de Klas Lokaal Zutphen Lochem Brummen Voorst een uitnodiging naar alle schoolteams van waaruit veel leerkrachten hebben gereageerd en de vragen van de nulmeting hebben ingevuld. Vervolgens zijn alle resultaten verwerkt en samengevat; algemeen voor onze gehele regio en vervolgens per gemeente. Onderzoeker Titia Lefers heeft er vervolgens deze factsheets bijgemaakt.

Strategiesessies

De resultaten van de nulmeting waren bij elke strategiesessie (gehouden van 1 t/m 11 maart) het uitgangspunt voor gesprekken tijdens de sessies. Doel: verbinding van de vraag van scholen met het aanbod van muziekaanbieders, als startpunt voor de verdere monitoring van het muziekonderwijs op de scholen (en later vertrekpunt voor verdere plannen van waaruit acties opgezet kunnen worden).

Aansluiten bij de wensen van leerkrachten

De afgelopen MuziekWeek voor leerkrachten (22 maart t/m 26 maart) was mede een succes vanwege de resultaten afkomstig van de nulmeting. Hierdoor konden wij ons aanbod van workshops aan laten sluiten bij de wensen van de leerkrachten die in de nulmeting zichtbaar werden.

Meerjarenplan

Alle uitkomsten en input gaan wij meenemen om het strategisch meerjarenplan op te maken voor Méér Muziek in de Klas Lokaal voor de komende jaren. Om zo toekomstgericht Méér Muziek in de Klas te bestendigen, met een haalbare inhoud.

Algemeen

Zutphen

Lochem

Brummen

Voorst