Na ondertekening van het MuziekAkkoord van Méér Muziek in de Klas is er veel gebeurd achter de schermen. De MuziekMatch is aangevraagd en toegekend! De nul-meting bij de basisscholen is uitgevoerd en de eerste brainstormsessies om tot een strategisch meerjarenplan te komen voor Méér Muziek in de Klas zijn gestart. Dus nu is het tijd voor Muziek in de klas!

Start met MuziekFeest voor leerkrachten

We starten deze muzikale periode met het MuziekFeest van 22 tot 26 maart 2021, een week voorafgaand aan de KinderMuziekWeek. Hierin worden leerkrachten uitgenodigd om deel te nemen aan verschillende online workshops. Het doel is om de leerkrachten te inspireren, te informeren en vooral te faciliteren met concrete handvatten om meer muziek in de scholen te brengen. Iets wat muziekaanbieders natuurlijk volop toejuichen.

KinderMuziekWeek 12-16 april

Aansluitend start de KinderMuziekWeek en dan is het tijd voor de leerlingen zelf om met muziekbezig te gaan. De KinderMuziekWeek is een landelijke muziekweek en ontstaan vanuit een diepe wens om zoveel mogelijk kinderen met hun ouders de kracht en het plezier van (live) muziek te laten ervaren. Dit jaar is de KinderMuziekWeek van 12 tot 16 april.

Vanwege Corona en de huidige maatregelen is het niet toegestaan om met externe partijen in scholen muzieklessen te verzorgen. Dit jaar zullen de leerkrachten dus volop zelfstandig aan de slag in de klas met het geleerde uit de workshops.

Zichtbaarheid Muziekaanbieders tijdens KinderMuziekWeek
We willen alle muziekaanbieders, juist deze week waar men volop bezig is met muziek, goed zichtbaar maken bij de scholen. Op deze manier kunnen we de scholen voorzien van al het aanbod dat er al is in de regio.

Naast dat wij dit digitaal aanleveren en kunnen vermelden op onze Meer Muziek Inspiratie pagina, bieden wij de scholen ook een MuziekTas aan. In deze tas zit volop informatie, aanbod van muziekaanbieders en accessoires om de KinderMuziekWeek nog feestelijker te maken en de lokale samenwerkingen te versterken.