Méér Muziek in de Klas komt binnenkort naar basisscholen in Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst met workshops, presentaties en muzieklessen. Dit in voorbereiding op de MuziekWeek van april 2021. Bovendien krijgen alle leerkrachten een vragenlijst (nulmeting) opgestuurd zodat Méér Muziek in de Klas kan onderzoeken wat er op dit moment aan muziek in scholen wordt gedaan.

Het aanbod voor scholen en muziekaanbieders kan daar dan op afgestemd worden, en verankerd worden in het nog te schrijven meerjarenplan. Een nieuwe website zorgt voor een goede online aanwezigheid.

Financiering via MuziekMatch

Deze stappen zijn mogelijk dankzij de goedkeuring van het Méér Muziek in de Klas-projectplan 2020-2022 door de MuziekMatch, een mede-financieringsmogelijkheid van het ministerie, VSB- en Prins Bernhard Cultuurfonds. Muzehof diende een aanvraag in namens de Muziektafel, de uitvoerende stuurgroep van Méér Muziek in de Klas Lokaal Zutphen Lochem Brummen Voorst, die werd geformeerd na het sluiten van het Muziekakkoord op 17 april 2019. Uiteindelijk doel van dit akkoord: alle basisschoolleerlingen in Zutphen, Lochem, Brummen en Voorst krijgen structureel muziekles, in welke vorm dan ook.

Aan de slag

Scholen hoeven natuurlijk niet te wachten, en dat doen ze ook niet, om lekker met muziek aan de slag te gaan in de klas. Bijvoorbeeld via de cultuurmenu’s en/of extra via muziekdocenten en verenigingen. Een dynamisch en strategisch meerjarenplan voor 2021-2024 mét bijbehorende fondsenwerving wordt geschreven vanaf najaar 2020. Dit moet zorgen voor een duurzaam karakter van het muziekonderwijs op de basisschool in onze regio.

Heb je vragen?
Vraag je cultuurcoach of mail projectcoördinator Meer Muziek in de Klas Petra Bennis

2020

 • Oktober
  • Nulmeting
  • Voorbereidingen t.b.v. MuziekEtalage; organisatie en communicatie
  • Start strategisch meerjarenplan
 • November
  • Training fondsenwerving.
  • MuziekEtalage (onder voorbehoud corona-maatregelen)

2021

 • Januari – Maart Organisatie en planning MuziekWeek
 • April 9-18 MuziekWeek
 • Mei evaluatie MuziekWeek
 • Juni Strategisch plan Méér Muziek in de Klas ZLBV 2021-2024