Basisschool De Ontdekking (Brummen)

“Laat de spellingsles klinken!”

Muziek zit -evenals andere culturele vakken- in het DNA van de school. De vaste muziekgroep speelt tijdens weekopeningen en -sluitingen, begeleidt de kerstmusical en speelt ook met Pasen de sterren van de hemel. Meespelen in de muziekgroep is een wens van een grote groep kinderen en zij doen dit dan ook met veel enthousiasme en plezier. Zo oefent de groep zelfstandig in pauzes; om samen te werken, beter te worden, elkaar te ontmoeten en creatief bezig te zijn.

Optreden voor de koningin
Wist je dat onze school in 2019 met een groep meedeed met het ZAPP-programma ‘Lang Leve de Muziekshow’? Met het lied ‘De wereld is een toverbal’ veroverden zij een plekje in de Grootste Schoolband van Nederland, die in december van hetzelfde jaar mocht optreden voor onze koningin tijdens Het Kerst Muziek Gala. Daar zijn we natuurlijk bijzonder trots op!

Vier kernwaarden

De vier kernwaarden waarop het onderwijs op De Ontdekking is gestoeld zijn: eigenaarschap, creativiteit, betrokkenheid en samenwerking. De muzieklessen op De Ontdekking zijn daar ondersteunend aan en beperkt zich niet tot enkel een liedje op het digibord.

Vakoverstijgend muziekonderwijs

Muziekonderwijs is verweven in ons lesaanbod en wordt met regelmaat vakoverstijgend ingezet. Wist je bijvoorbeeld dat je bij De Ontdekking tafels kunt leren met boomwhackers? Of dat wij bij spelling jou -met een muziekinstrument in je hand- de spellingsregels laten beklijven? Honderdtallen, tientallen of eenheden? Die kunnen we prima verklanken en zo leren wij grote getallen schrijven!

Wij zijn ervan overtuigd dat cognitieve functies baat hebben bij muziek. Dit geldt met name voor de executieve functies (belangrijk voor de zelfsturing). Juist daarom heeft muziek een vaste plaats in onze Leertuin, waar leerlingen actief met de executieve functies aan de slag gaan.

Basisschool De Ontdekking heeft culturele vorming & -educatie hoog in het vaandel staan en heeft daarom de missie en visie vastgelegd in een cultureel beleidsplan. Hierdoor komt elk kind van groep 1 tot en met 8 in aanraking met allerlei vormen van muziek.
Wij zijn ervan overtuigd dat muziekles bijdraagt aan gelijkheid; iedereen kan meedoen en je doet ertoe! Samen leren, samen leven; dat is waar we voor staan. We zijn er trots op dat ons muziekonderwijs daar een fundamenteel onderdeel van is.

www.bsdeontdekking.nl