In samenwerking met Schooltv publiceert Meer in de Klas landelijk vanuit het MuziekopleidersAkkoord de gloednieuwe serie ‘Muzikale Verhalen’: negen korte luisterverhalen voor de onder-, midden- én bovenbouw van het basisonderwijs. De verhalen zijn geschreven door Janneke Schotveld, Sharid Alles en Pim Lammers en de muziek is gecomponeerd door Jeroen Sleyfer en Izaline Calister.

De verhalen als praktisch middel voor muziekonderwijs

De verhalen duren vijf tot tien minuten en zijn allemaal voorzien van een eigen lesbrief. Alle verhalen zijn ontwikkeld binnen een thema en verweven met muziek. Het eerste verhaal past binnen het thema van de Kinderboekenweek die ook op 5 oktober begint: ‘gi-ga-groen’.

Naast dat de leerlingen leren luisteren, bieden de verhalen ook de kans emoties te koppelen aan de muzikale verhalen en deze te uiten. Ze maken via de bijbehorende lesbrieven kennis met verschillende muzikale stromingen en instrumenten. De creatieve opdrachten bieden leerlingen de kans om bijvoorbeeld zelf muziek te maken, te zingen en liedjes te schrijven.